Dirigent / Conductor: Gareth Dry

Gareth

Begeleier / Accompanist: Eunice van Wyngaardt

Organiseerders / Organisers: Monica Boshoff / Cecile Steenekamp / Isobel Esterhuysen

Oefentye : Dinsdae 18:00 – 21:00
Jaarlikse koorkamp.
Neem jaarliks deel aan Applous, Tshwane Jeugkunstefees, verskeie koorfeeste en skool- en kerkoptredes.
Ons koorlede spog met nuwe, deftige koordrag.
Behaal ‘n A++ tydens die Rustenburg Platinum Eisteddfod
Behaal ‘n A++ by koorkompetisie NG Rustenburg Suid.
Bestaan uit ‘n groep van 60 lede.

Practice : Tuesdays 18:00 – 21:00
Annual choir camp.
Participates annually in Applause, Tshwane Youth Arts Festival, various choral festivals and school, church performances.
Our choir members boast new, smart choir dress.
Achieved an A + + at the Rustenburg Platinum Eisteddfod.
Achieved an A + + NG choir competition at Rustenburg South.
Consists of a group of 60 members.

css.php