Eagle Rhythms

Eagle Rhythms

Organiseerder / Organiser: Monica Boshoff
Ons eie djembe-band! Bestaan uit 15 lede.
Vind groot aanklank by ons skool-, vriende- en ouerkorps.
Werkswinkel word gehou vir die groep.
Optredes by Well Done Function, skoolfunksies, sportdae.
Die groep het vir jou ritme en hulle sing soos arende!
Behaal ‘n A++ tydens die Rustenburg Platinum Eisteddfodd.

Our own djembe band! Consists of 15 members.
Find great appeal to our school, friends and parent body. 
Workshop are held for the group. 
Performances at Well Done Function, school functions, sports days. 
The group has beat and they sing like eagles! 
Achieved an A + + at the Rustenburg Platinum Eisteddfodd.